כלי נגישות

מרפאות שיניים נבדלות זו מזו בתחומים שונים כגון: כמות וסוג הרופאים, כמות חדרי הטיפול, פריסה מקומית או ארצית, קהל היעד, מיקום המרפאה, זמני פעילות וזמינות, בעלות המרפאה, שימוש בטכנולוגיה וציוד מתקדם, יוקרתיות ועיצוב, מגוון ועלויות הטיפולים.

בטבלה הבאה מרוכזים ההבדלים העיקריים בין מרפאות השיניים, כשבתאור ההבדלים נלקחו בחשבון המצבים הקיצוניים, כך שיתכנו שילובים ומצבי ביניים רבים !

הבדלים תחום

מרפאה של רופא אחד לעומת... מרפאה של כמה רופאים, מרפאה בה מטפל רופא כללי לעומת... מרפאה שרוב המטפלים הינם רופאים מומחים

כמות וסוג הרופאים

מרפאה של חדר טיפולים אחד לעומת... מרפאה של חדרי טיפול רבים

כמות חדרי הטיפול

מרפאה יחידה ומקומית לעומת... רשת של מרפאות בפריסה אזורית או ארצית

מקומית או פריסה ארצית

מרפאה הפתוחה פעם בשבוע לעומת... מרפאה הפתוחה כל השבוע, כולל פעילות וקבלת מקרי חרום בשעות לילה, שבתות וחגים

זמינות ושעות פעילות

מרפאה בבית מגורים ישן לעומת... מרפאה במרכזי מסחר או בבית ייעודי

מיקום המרפאה

,מרפאה לתושבי השכונה לעומת... מרפאה אזורית
מרפאה למבוטחים לעומת... מרפאה למטופלים פרטיים

קהל יעד

מרפאה בבעלות של רופא/ת השיניים לעומת... מרפאת תאגיד בבעלות עסקית

בעלות המרפאה

מרפאה המשתמשת בשיטות עבודה וציוד ישן לעומת... מרפאה המתקדמת עם הזמן, הטכנולוגיה, השיטות, הציוד והחומרים

שימוש בטכנולוגיה
וציוד מתקדם

מרפאה פשוטה ועממית לעומת... מרפאה מושקעת ומעוצבת בקפידה

יוקרתיות ועיצוב

מרפאה שמגוון הטיפולים בה מצומצם לעומת... מרפאה שבה ניתן לבצע את כל/מירב הטיפולים
מרפאה שעלות הטיפולים נמוכה לעומת... מרפאה בה עלויות הטיפול גבוהות מאד

מגוון ועלויות הטיפולים