כלי נגישות

   במצב בו אתם זקוקים לעזרה דחופה צרו קשר מיידי, עם רופא/ת השיניים שלכם, על מנת לקבל הנחיות נוספות !!!   
 
יתכן שבר או סדק עמוק לאורך או לרוחב השן

השבר מתרחש בדרך כלל בעקבות חבלה לשן אך גם בעקבות כוחות טבעיים בפה.


הסדקים נפוצים יותר בשיניים שטופלו בעבר על ידי שחזורים נרחבים ו/או טיפולי שורש.

כתלות במיקום השבר ועומקו, יופיעו תחושות שונות ותקבע תוכנית שונה לטיפול בשן.

cracked1cracked2
cracked25xrcracked25
brokenroot


סדק או שבר באזור הכותרת, יגרום לכאב חד בנגיעה בחלק הסדוק ובלעיסה על השן, לעומת סדק או שבר עד אזור השורש של השן יגרום בנוסף לכך גם לכאב ו/או נפיחות.

על פי הממצאים שיתגלו בבדיקת הסדק או השבר יתבצע הטיפול המתאים ביותר להפסקת הכאב.
היה והשבר מתקיים באזור הכותרת או גם במעט מאזור השורש, ניתן לשקול עקירה של הקיר הסדוק ותכנון של שיקום השן מחדש.
היה והשבר מתקיים עד לשורש השן, לא ניתן בד"כ לשמור על השן ויש לשקול את עקירת השן ולעסוק בתכנון של שיקום חוסר השן מחדש.

מומלץ לקבוע תור במרפאת השיניים שלך !